Traumatudatos nőgyógyászati ellátás hajléktalan nőknek

2023

Pályázat címe

Traumatudatos nőgyógyászati ellátás hajléktalan nőknek

A projekt által érintett egészségügyi terület, probléma

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) 2022 októberében traumaérzékeny nőgyógyászati rendelőt nyitott hajléktalan élethelyzetű nőknek. Magyarországon ez az első traumatudatos nőgyógyászati szakellátás, amiben a fizikai környezet, a stábtagok szemlélete, a szolgáltatások működtetése mind a bántalmazott nők szükségleteihez igazodik, holisztikus szemléletben ötvözve az egészségügyi és szociális ellátást.  A projekt széles körű társadalmi összefogással valósult meg: magánszemélyek, civil szervezetek, üzleti szereplők és önkormányzati szociális intézmény összefogásával.

A projekt első lépése egy  szükségletfelmérés és a korábbi (2018-as) kutatások/felmérések összekapcsolása volt, ennek mentén kerestünk partnereket a megvalósításhoz. A  szükségletfelmérésben 300 különböző hajléktalan élethelyzetű – közterületen élő, szállón éjszakázó, családok átmeneti otthonában gyermekeivel együtt lakó – és korú nő válaszait gyűjtöttük össze. Ezekre tapasztalataira építve egyéni interjúkat, fókuszcsoportos megbeszéléseket végeztünk a célcsoport tagjaival, illetve a velük foglalkozó munkatársakkal. Az összegyűjtött tapasztalatokat beépítettük a tervezésbe, figyelembe vettük a véleményeket, kéréseket.A BMSZKI adománygyűjtő partnere a Budapest Bike Maffia volt: az ő akciójuknak köszönhetően került felújításra és berendezésre az orvosi rendelő, váróterem és a kiegészítő helyiségek. A szakmai program összeállításában a női jogokért, a szülészeti erőszak megszüntetéséért küzdő szervezetek és szakemberek voltak partnereink, például az EMMA Egyesület és Győrfi Judit mentálhigiénés szakember, illetve a szerhasználó kismamákat támogató Józan Babák Egyesület.

2022 októberében indult a rendelés: ekkor havi kétszer 6 órás rendelési időben tudtunk nőket fogadni, ami azóta havi 3 rendelési napra bővült (átmenetileg jelenleg is csak 2 napot tudunk biztostani.). Egy nap maximum 11 nő ellátására van kapacitás (a vizsgálatokra és az azt követő konzultációra minimum 30 percet szánunk). 2023 november végéig közel 180 vizsgálati időponton mintegy 150-160 fő vett részt, és a szükséges szűrések, gyógyszerfelírások, továbbirányítások megtörténtek. A következő időszakban tovább kívánjuk bővíteni a szolgáltatást havi 4 rendelési napra, ill. kinyitni azt más intézmények ügyfélköre-, valamint a lakosság felé is.

A projekt által megcélzott célcsoport(ok)

Projektünk jelenleg elsősorban  a hajléktalan élethelyzetű nőket célozza meg, a működésünk első éve alatt a BMSZKI szállóin vagy az utcán élő nőket láttuk el. Terveink szerint hosszabb távon szeretnénk kiterjeszteni a szolgáltatást más társadalmi közegből származó nők felé is. 

Sok nő küzd olyan traumákkal, amelyek megnehezítik a nőgyógyászati vizsgálatokon való részvételt. Ezek lehetnek tényleges bántalmazás hatásai, de a korábbi vizsgálati helyzethez, szüléshez kapcsolódó intézményi traumák is. A kutatások szerint minden második hajléktalan nő élt már meg párkapcsolati erőszakot, és saját szükségletfelmérésünk azt mutatta, hogy a hajléktalan nők kétharmada nem jutott el két éven belül nőgyógyászhoz. A projekt nem csak arra a kihívásra válaszol, hogy a hagyományos egészségügyből kiszoruló hajléktalan nők szolgáltatáshoz jussanak, hanem olyan minőségi ellátást nyújt, ami megtöri az újratraumatizálódás körét, visszaadja a vizsgálati helyzetben a nők testük feletti önrendelkezésének jogát, hozzájárulva ezzel egy egészségtudatosabb életvitel lehetőségéhez.

 

A rendelő megnyitását megelőzően szociális munkás tartott női csoportokat, ahol elsősorban az igénybe vehető szolgáltatásokról, női kérdésekről esett szó.  A csoportfoglalkozások az elmúlt egy évünk során is folytatódtak, céljuk a nálunk lakó nők énkénpének javítása, intim egészségügyi szükségleteik felismerése és egészségtudatosságának növelése érdekében, és amelyek a női életúttal, és a női test működésével kapcsolatos kérdéseket járnának körül, mivel az azokkal kapcsolatos segítségkérés és információszerzés ezek intim jellege miatt nem mindenki számára könnyű. Az edukációs jelleg mellett, a csoportok hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy az elindítani tervezett nőgyógyászati rendelésre való eljutás elől elháruljanak az információhiányból, szorongásból, korábbi negatív tapasztalatokból származó akadályok.

 

A projekt szakmai összefoglalója: kérjük, ismertesse röviden a pályázat szakmai hátterét, megvalósítását, céljait, eredményeit, kommunikációs csatornáit, azt, hogy mitől egyedi és újszerű a pályázati projekt! (maximum 2500 karakter)

A projekt újszerűsége, hogy azokat a leginkább hátrányos helyzetű, többszörösen traumatizált nőket éri el, akik egyéni és rendszerszintű problémák miatt (például lakcím hiánya) nem férnek hozzá az állami, önkormányzati ellátásokhoz, és/vagy túl későn, súlyosabb állapotban jutnak hozzá, ami az egyénre nézve és a társadalmi hatásokat tekintve is hátrányos. A rendelés biztosításával és tervezett továbbfejlesztésével és kibővítésével (más társadalmi helyzetű nők elérése traumaérzékeny, fizetős szolgáltatás biztosítása által) már korábbi fázisban is megtörténhet egy-egy egészségügyi probléma kezelése. 

Magyarországon ez az egyetlen traumatudatos nőgyógyászati ellátás, nem csak hajléktalan élethelyzetűek számára, akik az élet számos területén elutasítást, kirekesztést élnek meg, de stabil egzisztenciával rendelkező nők számára sincs ilyen. A szükségletekre reagálva olyan rendszert alakítottunk ki, amiben nem a rászorulókat próbáljuk meg átformálni úgy, hogy lépjenek túl korábbi traumáikon, vagyis nem a kiszolgáltatott nőknek kell alkalmazkodniuk egy számukra ijesztő, sokszor ellenséges és szégyenteljes vizsgálati környezethez,  stb., hanem a nőgyógyászati ellátást fejlesztettük úgy, hogy képes legyen bármely nő igényeire reagálva, biztonságos, barátságos, elfogadó, és hatékony ellátást nyújtani.

Hosszabb távú céljaink között szerepel a mintaprojekt tapasztalatainak megosztása mind országosan, mind EU szinten.

Korábbi havi két napos rendelésünket 2023-ban ezt 3 napra tudtuk bővíteni, és további anyagi és humánerőforrások megléte esetén további rendelési napokat is tervezünk biztosítani az ellátás folytonossága érdekében. 

A rendelő működtetése a kizárólag nőkből álló szakmai stáb feladata, mely jelenleg egy (várakozásunk szerint hamarosan újra kettő, és további szakemebereket is tervezünk bevonni) orvosnő, egy asszisztens, két szociális munkás és egy programfelelős munkáját jelenti, amelyhez az intézményi hátteret a BMSZKI biztosítja.  A szociális munkások feladata a rendelésre érkezők szorongásérzetének csökkentése és az ügyfelek támogatása a szükséges további kezelések igénybevételében, valamint a gyógyulási folyamat végigkísérése, támogatása, motiválása.

A hagyományos szolgáltatásokon túl a nőgyógyászati rendelő ügyfélkörének szükségleteihez alkalmazkodva a rendelő tisztasági szerekkel, törölközővel, papuccsal, és alsóneművel felszerelt, s egy  tusolót is használhatnak a hozzánk fordulók. A rendelő kialakításában, felszerelésében is traumatudatos.

 

A projekthez kapcsolódó fotók, videófile-ok, kiadványok dokumentumtárba való feltöltésére az alábbiakban van lehetőség, összesen maximum 5 MB terjedelemben (e-mailben, postán küldött dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni). (pdf, jpeg, png, stb.)

Opcionális: maximum 10 slide terjedelmű PowerPoint (.ppt) prezentáció