Center for Future Health Development

2023

Pályázat címe

Center for Future Health Development

A projekt által érintett egészségügyi terület, probléma

Diákszervezetünk nem kizárólag egy területtel, hanem az egészségügy általános megítélésével foglalkozik. Azért indítottuk el diákközösségünket, mert úgy érezzük, hogy az egészség, mint érték, nem jelenik meg kellőképpen a köztudatban. Az egészségesebb társadalom kinevelése érdekében két területet tartunk kiemelten fontosnak: a prevenciót és digitalizációt. Így tevékenységünk fő fókuszában a megelőzéses módszerek és az egészségügyben rejlő technológiai lehetőségek kapnak helyet.

A projekt által megcélzott célcsoport(ok)

A Center for Future Health Development célcsoportja az egyetemista diákok. Annak érdekében, hogy ne csak az orvostanhallgatóknak tegyük izgalmassá az egészségügy területét, célunk minél több diákhoz eljuttatni üzenetünket a képzésük szintjétől és szakterületüktől függetlenül. Azért ezt a korosztályt választottuk, mert az egyik legkitettebb a káros egészségügyi szokásoknak, így itt tudjuk a legnagyobb pozitív hatást elérni. Ebben a korban már elég érettek az emberek ahhoz, hogy felismerjék saját felelősségüket egészségük formálásában, ugyanakkor még nem túl késő a rossz szokásokon változtatni. Ehhez pedig a digitalizációban rejlő lehetőségek hatékony megoldási módokat kínálnak, amivel a fiatalság már együtt szocializálódik és képben van a technológiai eszközök használatával. Mindemellett ha a fiatal generáció már egy olyan gondolkodásmóddal nő fel, ami nagyobb szerepet tulajdonít az egészségnek, a későbbiekben ők is ezt fogják képviselni és továbbadni.

A projekt szakmai összefoglalója: kérjük, ismertesse röviden a pályázat szakmai hátterét, megvalósítását, céljait, eredményeit, kommunikációs csatornáit, azt, hogy mitől egyedi és újszerű a pályázati projekt! (maximum 2500 karakter)

A Center for Future Health Development diákszervezet 2022 decemberében alapult 3 különböző szakterületről érkező hallgató által, azzal a céllal, hogy a saját szintünkön hozzájáruljunk egy egészségesebb társadalom létrejöttéhez. Kezdeményezésünk több szempontból is egyedi. Diákszervezetünknek jelenleg 40 tagja van. Az országban mi vagyunk az egyetlen egészségügyi diákközösség, akik interdiszciplinárisan szerveződnek és különböző szakterületeket egy platformra helyezve gondolkodnak a terület legégetőbb problémáin. Továbbá proaktívan teszünk azért, hogy ne csak elszenvedői, hanem aktív alakítói legyünk egy egészségesebb társadalomnak. Tevékenységünk színes portfoliójával és kommunikációs stratégiánkkal erre motiváljuk hallgatótársainkat is. 

 

Annak érdekében, hogy a prevencióban és digitalizációban rejlő lehetőségeket feltérképezzük, kutatunk, edukálunk és eseményeket szervezünk. Tavaly négy kutatást készítettünk, a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületével karöltve. Ők voltak a kutatásvezetőink. Idén szintén négy kutatási iránnyal készülünk, aminek témáit az alábbiakban csatolt prezentáció tartalmazza. Sikeresen eljutottunk neves szakemberekig, így idéntől kezdve témavezetők fogják segíteni kutatói munkánkat. Emellett cikkírással is foglalkozunk az idei évfolyammal kezdve, így nem csak a kutatások, de cikkeink folyamatos publikálása is várható. 

 

Ahhoz, hogy jobban értsük az egészségügyet, a terület minden szegmensét lefedve kurzusokat szervezünk. A tavalyi félévben 5 kurzust, idén 2-t és a jövőben még minimum 4-et tervezünk szervezni. Edukációs jelleggel neves szakembereket is elhívunk Health Talks rendezvénysorozatunkra. Éves rendszerességgel megszervezzük konferenciánkat is, amin tavaly 150 résztvevőt fogadhattunk. Új tevékenységként tervezzük elindítani vitaklubbunkat is, melynek célja az lenne, hogy a fiatalok között párbeszédet indítsunk.


Részletesebb információkat a csatolt dokumentumaink tartalmaznak. Valamint megtalálnak minket Facebookon, Instagramon és LinkedInen is.

A projekthez kapcsolódó fotók, videófile-ok, kiadványok dokumentumtárba való feltöltésére az alábbiakban van lehetőség, összesen maximum 5 MB terjedelemben (e-mailben, postán küldött dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni). (pdf, jpeg, png, stb.)