Felhasználási Feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2022. július 20.

Tisztelt Felhasználó!

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete – Magyarország („AIPM Egyesület”) által fenntartott honlap (https://egeszsegertes.hu) („Honlap”) megnyitásával, valamint az oldal, illetőleg annak aloldalai használatával Ön elfogadja az alábbi Felhasználási Feltételeket.

Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet az alábbiakban rögzített feltételekkel, vagy ezeket magára nézve nem tudja kötelező érvényűnek elfogadni, tartózkodjon Honlapunk használatától.

1.1 Általános feltételek

Az AIPM Egyesület Honlapján elhelyezett tartalom az AIPM Egyesület tulajdonát képezi, az elhelyezett tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak.

A felhasználó a Honlapról letöltött anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználására jogosult.

Az AIPM Egyesület jogosult a Honlap tartalmát egyoldalú döntése alapján megváltoztatni, illetőleg a Honlap üzemeltetését bármikor felfüggeszteni, vagy azt véglegesen törölni. Az AIPM Egyesület nem vállal felelősséget a fentiekben felsorolt magatartások tanúsítása miatt a felhasználókat ért semmilyen sérelemért.

A Honlap tartalmának módosításai a felhasználókra nézve a Honlap használatával kötelező erejűvé válnak, javasolt ezért az esetleges módosítások időről időre történő nyomon követése.

1.2. Weboldal elérhetősége; regisztráció

A Honlap tartalma a Felhasználók részére szabadon hozzáférhető, kivéve az AIMP Egyesület által meghirdetett ún. Közönségszavazást. A Közönségszavazásban való részvétel a honlapon történő előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció során a felhasználó teljes nevének és e-mail címének megadása szükséges. A regisztráció célja a pályázati anyagokra leadott szavazatok nyomon követése, összesítése.

Kérjük, hogy a Közönségszavazásban résztvevők, a regisztráció előtt feltétlenül tanulmányozzák át az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatónkat. A regisztráció kizárólag a Közönségszavazásban való részvétel miatt  szükséges és bármikor törölhető.

1.3 Szerzői jogok

A Honlap, az azon elhelyezett képi és szöveges tartalom, a pályázati anyag, illetve az ehhez kapcsolódó tartalmak elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, és e jogoknak az AIPM Egyesület a jogosultja.

Önnek lehetősége van ezen tartalmak személyes célú felhasználására, ugyanakkor e tartalmakat Ön semmilyen módon nem változtathatja meg, illetőleg ezen tartalmakkal nem élhet vissza.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentieken túl Ön nem jogosult a Honlapon található tartalmakat, vagy azok részleteit kereskedelmi forgalomban terjeszteni.

Amennyiben Ön a Honlapon elhelyezett tartalommal visszaél, így például az anyagokat úgy nyomtatja ki, másolja le vagy terjeszti, amely nem felel meg a jelen Felhasználási Feltételekben rögzítetteknek, Ön haladéktalanul köteles jogsértő magatartását befejezni, illetőleg az ilyen anyagokat megsemmisíteni.

1.4 A Honlap tartalmának módosítása, az elhelyezett tartalmak megbízhatósága

Az AIPM Egyesület fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos időközönként frissíthesse, illetőleg megváltoztathassa a Honlap tartalmát, különös tekintettel az aktuális pályázati feltételeket illetően. Kérjük, hogy Honlapunk böngészése során vegye figyelembe, hogy ezen módosítások a Honlap felhasználóira kötelező érvényűek, ezért javasoljuk, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket szíveskedjen időről időre áttanulmányozni, és ily módon az általunk esetlegesen eszközölt módosításokról tájékozódni.

Egyesületünk minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon közölt információk naprakészek legyenek, azt azonban nem tudjuk minden esetben garantálni, hogy az itt elhelyezett információk pontosak, teljesek, illetve naprakészek, kérjük, ezt a felhasználás során szintén vegye figyelembe.

A Honlapon elhelyezett pályázati anyagok tartalmának helyességéért az AIPM Egyesület csak – a szakmai zsűri bevonásával – az általa megítélhető szakmai tartalom függvényében vállal felelősséget.

Egyesületünk fenntartja a jogot arra, hogy adott esetben a Honlapot megszüntesse, vagy üzemeltetését felfüggessze, az ebből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

1.5 Korlátozott felelősségvállalás

Ön – mint felhasználó – Honlapunkat kizárólag saját felelősségére használja, és a Honlap használatával tudomásul veszi, hogy az AIPM Egyesület  nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen Önt ért károkért, vagy veszteségekért, amelyek Honlapunk használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, az egyes tartalmak – ideértve különösen a harmadik fél (pályázók) által feltöltött tartalmakat  is – pontatlanságából keletkeznek, illetve amelyek számítógépes vírusból, rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

1.6 Harmadik felek oldalára mutató hivatkozások

Az AIPM Egyesület nem vállal felelősséget a Honlap más harmadik felek által üzemeltetett tartalomra mutató hivatkozások, illetőleg források tartalmáért – így különösen az Egyesület tagvállalatai honlapjainak tartalmáért. Ezek az elérési útvonalak kizárólag a felhasználók további tájékozódásának elősegítése érdekében kerültek honlapunkon elhelyezésre, és a hivatkozások segítségével elérhető tartalmat nem szabad úgy értelmezni, hogy azok tartalmával Egyesületünk egyetért, vagy azonosul.

1.7 Kapcsolat

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeinken:

Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete – Magyarország

Cím:  1077 Budapest, Kéthly Anna tér  1.

Email: info@aipm.hu